Vés al contingut

Política de devolucions

No serà acceptada cap devolució que no hagi estat comunicada i acceptada per TUCSON DIGIMEDIA S.L. i/o Postureig de Lleida a través dels seus canals o postureig@gmail.com. És indispensable aquest requisit d'autorització per a procedir a la devolució del producte.

A la recepció de la mercaderia, és molt important comprovar que tant l'embalatge com la mercaderia arriben a destinació en bon estat. Si s'observa qualsevol incidència, s'haurà de donar part a l'empresa que ha realitzat el transport, reclamant els danys en el producte i notificar a TUCSON DIGIMEDIA S.L., la incidència en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la comanda. Si no és així, TUCSON DIGIMEDIA S.L., no pot responsabilitzar-se dels danys ocasionats.

Devolució per desestimació

Els productes podran ser retornats dins d'un termini de 7 dies laborables des de la data de recepció de la comanda, de conformitat amb la legislació aplicable. Un cop finalitzat aquest termini, TUCSON DIGIMEDIA S.L. no acceptarà devolucions per desistiment de compra.

No és aplicable el dret de desestimació en el cas de subministrament de productes clarament personalitzats, segons especificacions del client.

Els productes han de conservar intacte el seu precinte d'origen. No s'admetran devolucions d'articles sense el precinte d'origen en el cas de CD, Videos i DVD, a més dels altres articles que vénen amb embalatges propis del producte, incloent la documentació d'ús i la garantia pertinent. Tampoc s'acceptaran devolucions de productes usats pel client.

Les despeses d'enviament per al retorn del material en cas de desestimació aniran a càrrec del client.

Devolució per error

En cas de rebre un producte incorrecte, el client disposa de 48 hores des de la recepció de la comanda, per a comunicar la incidència a TUCSON DIGIMEDIA S.L.

En aquest cas, les despeses de recollida del producte equivocat i lliurament del correcte aniran a càrrec de TUCSON DIGIMEDIA S.L., sense cost addicional per al consumidor.

Devolució per producte defectuós

En cas de rebre un producte defectuós, el client disposa de 48 hores des de la recepció de la comanda per comunicar la incidència.

Un cop comprovat l'estat del producte, TUCSON DIGIMEDIA S.L. el reemplaçarà per un altre en condicions òptimes. En aquest cas el canvi s'efectuarà sempre pel mateix article. Les despeses de devolució i del nou enviament aniran a càrrec de TUCSON DIGIMEDIA S.L..

Procediment de devolució

No serà acceptada cap devolució que no hagi estat comunicada i acceptada per TUCSON DIGIMEDIA S.L.. És indispensable aquest requisit d'autorització per a procedir a la devolució del producte.

El client ha de comunicar la seva intenció de realitzar una devolució mitjançant el servei d'atenció al client de TUCSON DIGIMEDIA S.L. o enviant un correu electrònic a postureig@gmail.com.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. Indicarà com procedir en cada cas, proporcionant un número d'autorització així com un formulari per procedir a la devolució dels productes.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. Acordarà amb el client la forma i el dia de recollida del material a retornar. No s'acceptarà cap devolució sense el número d'autorització.

L'article a retornar haurà d'estar correctament embalat i protegit per a la seva devolució.

En el cas de productes defectuosos caldrà adjuntar una foto de l'estat dels mateixos amb el formulari de devolució.

TUCSON DIGIMEDIA S.L. No retornarà l'import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge i accessoris de l'article objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems.

Un cop comprovat el producte es comunicarà mitjançant correu electrònic l'acceptació de la devolució així com la substitució del producte o l'import de l'abonament segons correspongui.

Per a l'abonament corresponent es procedirà a fer una transferència al número de compte indicat pel client. Si la comanda ha estat pagada amb targeta de crèdit, la devolució es realitzarà directament a la seva targeta. Els abonaments es realitzaran dins els 7 dies posteriors a l'acceptació de la devolució per part de TUCSON DIGIMEDIA S.L.. No obstant, en el cas de targeta de crèdit la data d'abonament en el compte depèn de l'entitat bancària del client.